Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021

Επικοινωνία

Περιεχόμενο

Γιάννης Μουρατίδης, τηλ.: 694 07 78 709, fax: 210 66 17 778, e-mail: ymouratides@gmail.com

Χορηγίες

Θάνος Θώμος, τηλ.: 210 66 17 777 (εσωτ. 322), fax: 210 66 17 778, email: tthomos@boussias.com

Λίζα Αντωνιάδη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 158), fax: 210 66 17 778, e-mail: lantoniadi@boussias.com

Συμμετοχές

Μαίρη Καλλιφείδα, τηλ.: 210 66 17 777 (εσωτ. 115), fax: 210 66 17 778, e-mail: mkalifida@boussias.com

Project Manager

Αικατερίνη Κιουλμπαξιώτη, τηλ.: 210 66 17 777 (εσωτ. 258), fax: 210 66 17 778, e-mail: akioul@boussias.com

  • ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
  • ΜΕΓΑΛΟI ΧΟΡΗΓΟI
  • ΧΟΡΗΓΟΙ
EY
IBM
  • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR