Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021

Ανάλυση θεματολογίας

Προετοιμαστείτε για το "IT Big Bang"

Καθώς η διασύνδεση είναι ο κυρίαρχος παράγοντας επιχειρηματικής αποδοτικότητας και οι υπάρχουσες τεχνολογίες συνδέονται για να δημιουργήσουν μεγαλύτερη αξία, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις στο μέλλον μπορούν να αναμένουν ευκαιρίες και μεγαλύτερη διαφάνεια στις εμπειρίες τους. Η τεχνολογία θα είναι ταχύτερη, θα έχει τη δυνατότητα να επιτύχει πολλά περισσότερα και όλα θα γίνονται πιο αρμονικά ώστε να παραδοθεί η εργασία ευκολότερα. Έτσι, η Πληροφορική καθίσταται πλέον Υπηρεσία, ενσωματώνεται στο επιχειρηματικό προϊόν και προσφέρει αξία που μέχρι πρότινος μπορεί να μην υπήρχε καν στη φαντασία μας.

Για να επιτευχθεί αυτό, η επιχείρηση και ταυτόχρονα ο ΙΤ Οργανισμός πρέπει να είναι σε θέση να βλέπουν το όραμα μπροστά, να εγκαθιδρύσουν τους αυτοματισμούς που θα τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν αρμονικά, να επιλέξουν τις υποδομές που θα χρησιμοποιήσουν και φυσικά να ζήσουν μέσα σε ένα νέο διαμορφούμενο κανονιστικό περιβάλλον.

Ενότητα: Το μέλλον
Η ενότητα που εστιάζει στο μέλλον των τεχνολογιών και την αξιοποίηση τους από τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό θα αναδειχθούν τεχνολογίες και πρακτικές στους τομείς Internet of Things, Artificial Intelligence, Blockchain και Big Data:

 • Που μας οδηγούν οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι νέες προσεγγίσεις;
 • Ποιο είναι το όραμα για τις επιχειρήσεις;
 • Ποιες “έξυπνες” τεχνολογίες μας οδηγούν και ποιες θα μας οδηγήσουν στο μέλλον;
 • Πώς ενσωματώνονται αυτές στη λειτουργία των επιχειρήσεων και πώς επηρεάζουν το τελικό προϊόν / υπηρεσία;

Ενότητα: Ο οργανισμός
Η ενότητα εστιάζει στους τρόπους με τους οποίος ένας ΙΤ Οργανισμός μπορεί να γίνει καινοτόμος, ευέλικτος και συνάμα να πετυχαίνει τους στόχους του, δαπανώντας τους λιγότερους δυνατούς πόρους.

Με στόχο την βελτιστοποίηση της λειτουργίας και της οργάνωσης θα δοθούν απαντήσεις σε καίρια ζητήματα:

 • Πώς μπορεί ο ΙΤ Οργανισμός να βιώσει το ταξίδι του μετασχηματισμού και μαθαίνοντας από αυτό να προχωρήσει ενσωματώνοντας αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί;
 • Πώς οργανώνουμε τον ΙΤ Οργανισμό ώστε να προσφέρει αρμονική εξέλιξη;
 • Ποιες μεθοδολογίες / πρακτικές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την βελτιστοποίηση της οργάνωσης;
 • Πώς διατηρούμε το κόστος αλλά παίρνουμε ενισχυμένα αποτελέσματα;
 • Πώς επιτυγχάνουμε Agility στο product development;
 • Πώς χτίζουμε customer service centers και διατηρούμε την απρόσκοπτη υποστήριξη πελατών;

Ενότητα: Η ύλη
Η ενότητα εστιάζει σε σύγχρονα ζητήματα, Cloud Portability, Intent based networking, Μodular Data Centers, Cloud Management, τα οποία θέτουν κρίσιμα διλήμματα στους εργαζόμενους του IT.

Στόχος της ενότητας να βοηθήσει για την καλύτερη επιλογή δίνοντας χρήσιμες απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

 • Πώς αλλάζει η υποδομή στην εποχή των Υπηρεσιών;
 • Σε ποιους τομείς επενδύουν οι επιχειρήσεις στον τομέα των υποδομών;
 • Ποια η σημασία των data infrastructures στο νέο πεδίο που διαμορφώνεται;
 • ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
 • ΜΕΓΑΛΟI ΧΟΡΗΓΟI
 • ΧΟΡΗΓΟΙ
EY
IBM
 • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR