Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021

Σκοπός του συνεδρίου

Η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας για τους εργαζόμενους του Business IT, όσον αφορά τις εκθετικές τεχνολογίες, τις διαθέσιμες μεθοδολογίες, το υλικό, το λογισμικό και το ρυθμιστικό πλαίσιο που ορίζει το –δυναμικό- περιβάλλον ανάπτυξης.

  • ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
  • ΜΕΓΑΛΟI ΧΟΡΗΓΟI
  • ΧΟΡΗΓΟΙ
EY
IBM
  • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR